Fiscaal voordeel

 

Let op: Dit geldt voor Nederlandse belastingbetalers.

 

Stichting Follow Focus is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs. Het belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst 150% van de donatie voor bedrijven en 125% voor particulieren.

 

PARTICULIEREN

Een particulier mag bij het doneren van een gift 1,25 keer van het gedoneerd bedrag aangeven bij de inkomstenbelastingaftrek.

 

Een gift van € 1000 kan dus voor € 1250 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

 

- Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 587,50 kosten.

- Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 475,00 kosten.

- Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 350 kosten.

 

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen nog steeds voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van € 500. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond.

 

Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel als je als particulier geeft.

 

BEDRIJVEN

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Een gift van € 1000 kan dus voor € 1500 worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. De verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker.

 

- Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 700 kosten.

- Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 625,00 kosten.

Er geldt geen drempel inkomen zoals bij particuliere giften het geval is.

 

Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel voor jouw bedrijf.