Stichting Follow Focus

 

MISSIE EN DOEL

De non-profit organisatie Stichting Follow Focus creëert, ondersteunt en distribueert crossmediale educatieve kunstprojecten over maat-schappelijk relevante, controversiële of taboedoorbrekende onder-werpen. Waar mogelijk worden deze projecten voorzien van educatiemateriaal zoals lespakketten en ten alle tijden zal de stichting deze onderwerpen door middel van voorlichting, educatie en publiciteit bespreekbaar maken. Ook worden er opzichzelfstaande lespakketten gerealiseerd. De stichting tracht voor haar projecten samenwerkingen aan te gaan met relevante partners als belangenorganisaties of partijen die eenzelfde doel en missie hebben.

 

De stichting verpakt met diens werkzaamheden maatschappelijk relevante onderwerpen in publieksamusement waarmee zij tracht een discussie en aanzet tot denken teweeg te brengen.

 

De werkzaamheden van de stichting zijn onderscheidend door de focus op high-end content die dankzij artistieke invalshoeken en hoge production value geschikt en interessant zijn voor een breed publiek. De stichting stelt zich dan ook ten doel de projecten zo ruim mogelijk te exploiteren en vertonen.

KERNSPREUKEN

De werkzaamheden van de stichting vallen altijd onder één van de drie kernspreuken:

 

Follow the focus - Wanneer belangrijke thema’s worden belicht;

Follow your focus - Wanneer actieve deelneming wordt verlangd;

Follow our focus - Wanneer onbesproken thema’s worden geopenbaard.

 

VISIE

Zakelijk leider Jaro Gevers werkte eerder aan theater- en filmproducties over onder meer loverboys, homoseksualiteit, racisme, cultuurverschillen, HIV, drugsgebruik, pesten en spierziektes;

 

"Ik vind het belangrijk dat onze producties een eerlijk, oprecht verhaal vertellen en een les in zich hebben. Ik ben van mening dat creatieve producties bij uitstek leerzaam en informatief kunnen zijn, en daarom werk ik al enkele jaren aan dergelijke producties. Wanneer we een belangrijk verhaal vertellen in een publieksfilm of een vermakelijke theatervoorstelling is de attentiewaarde vele malen groter dan bij reguliere voorlichting.", aldus Jaro.